Raaitvinkenlaid

Het Raaitvinkenlaaid                   (clublied) 

Wie benn’n de vrolijke zangers Oet ’t Haarkstederlaand

Met mekoar voar’n w’op grode schepen 

Bezuiken stad en laand

Onz’ bemanning het ook, een haile mooie noam

En dat klinkt toch vast en zeker wel veurnoam

Raaitvink’n oet Haarkstee, Raaitvinken.

Raaitvink’n oet Haarkstee, Raaitvinken.

 

Joa, altied mout’n wie weer voaren

Oet ’t Haarkstederlaand

Zo loat din de golven moar joagen

Bang binn’n wie van gain kaant

En as d’r weer, een laange raais op zit

Din vaalt ons de tocht, noar Haarkstee nog nait mit

Raaitvink’n oet Haarkstee, Raaitvinken.

Raaitvink’n oet Haarkstee, Raaitvinken.

 

En worden wie ook wat older

In ’t  Haarkstederlaand

Den komm’n wie nog bie elkander

Vertell’n van zee en straand

Joa, wie stoan nog altied, veur mekander kloar

En bliede zing’n wie, nou nog mit mekoar

Raaitvink’n oet Haarkstee, Raaitvinken.

Raaitvink’n oet Haarkstee, Raaitvinken.

Raaitvink’n oet Haarkstee, Raaitvinken.

Tekst: Johan Fluks

      raaitvinkenlied
CP 40